قرار است یک دوره کلاس مربیگری فوتبال درجه D و C آسیا در خرداد

ماه،در هیئت فوتبال شمال شرق تهران برگزار گردد.از علاقه مندان واجد

شرایط دعوت می شود جهت شرکت در این کلاسها به هیئت فوتبال

شمال شرق تهران،واقع در خیابان نظام آباد شمالی- باشگاه ورزشی

دیهیم،یا با شماره تلفن 77261166 تماس حاصل فرمایید.