مسابقات فوتبال بزرگسالان شمال شرق استان تهران زیر گروه دسته اول باشگاههای تهران با حضور 18 تیم از بهمن ماه 89 آغاز و از تاریخ 90/2/1 مرحله دوم مسابقات با دیدار تیمهای شهباز-آبی پوشان و انصار -شهید رجایی در ورزشگاه شاهین تهران برگزار خواهد شد.مرحله دوم مسابقات با حضور 6 تیم برگزار خواهد شد و تیمهای قهرمان و نائب قهرمان مسابقات جهت شرکت در مسابقات بزرگسالان استان تهران معرفی خواهند شد.برنامه مسابقات به شرح ذیل اعلام می گردد.
پنج شنبه        90/2/1    ساعت  8:30       شهید رجایی-انصار
پنج شنبه        90/2/1    ساعت  10:30      آبی پوشان  -شهباز


یکشنبه  90/2/4   ساعت 8:30 برنده آبی پوشان و شهباز با تیم اکسیر

یکشنبه  90/2/4  ساعت 10:30 برنده شهید رجایی وانصار با تیم عترت

کلیه بازیها در ورزشگاه شاهین تهران برگزار می گردد.